وقتی خلاصه میشه همه زندگیت توو یه آدم، هوا که سرد میشه دلت پر میکشه بغلش کنی گرمش کنی، هوا که آلوده میشه دلت پیششه که نکنه اذیت شه سرفه کنه کاش مواظب خودش باشه، خلاصه که میشی توو یه آدم همه زندگیت میشه نفسش زندگیش راحتیش خنده ش آرامشش خوشیش نمیتونی یه لحظه ناآرومیش رو ببینی... وقتی خلاصه میشی توو یه آدم و اون آدم  یکی یکی موجودات دنیا رو به تفکیک ترجیح میده به تو سعی میکنی زیر بار دنیایی که خراب شده روو سرت زنده بمونی و خاری تو دل عزیزدلت نره ولی کو صبووووری؟

/ 0 نظر / 6 بازدید