متاسفم برای کودکی که خودم باشم

متاسفم که معصومیتم را در کوله بارم هنوز حمل میکنم و متاسفم که هنوز نفهمیده ام اخلاق ده شاهی نمی ارزد، متاسفم که باور نکرده ام تعهد را باید دفن کرد و رویش آتش ریخت متاسفم که سعی کردم انسان باشم، انسان خوبی باشم، انسان همراه و درستکاری باشم، فکر میکردم بی ریایی خوبست اما متاسفم که راستگو  و بخشنده بودم، متاسفم که اینهمه احمق بوده ام. با تمام وجود متاسفم که نفهمیدم انسانیت حماقتست. متاسفم که نفهمیدم درستکاری و ارزش دادن به دیگران حماقتست. متاسفم از خانواده ام دوستان و نزدیکانم که عمری با حماقتم عذابشان دادم معذرت میخواهم. میدانم برای هیچ کس فرقی ندارد ولی متاسفم که عمری غلط زندگی کردم و متاسفم که فرصت جبران ندارم

کاش آنها که چشمم را باز کردنند به راه درست بارشان را سلامت به منزل مقصود برسانند!

/ 0 نظر / 7 بازدید