از تو تعجب میکنم. تو که خدای مهربانی هستی، تو هم با دیگران همداستان شدی! تو هم مرا سزاوار مهربانی ندانستی؟

خدایا! گلایه که نه، فقط یک سوال دارم! این مخلوقت که من باشم اینقدر بد بودم که لایق خوشی و آرامش نبودم؟ کاش بگی چه کوتاهی کردم، چه خودخواهی کردم، چه اشتباهی کردم که این مجازاتمه!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید