آدمهایی هستند که از سرک کشیدن در گذشته و از کنجکاوی در حال آدم لذت میبرند. شاید دلشان خنک میشود از مرور دردهای تو یا سرشان گرم میشود با روایت دلسوختگیِ تو

/ 1 نظر / 5 بازدید