قبلا هم گفته بودم از دردی که نفس می برد و صدا، همه ی این سالها گفته بودم به همه زبانها و کلمه ها و تو نفهمیدی. شاید هم برای تو که از تکرار خنجر زدن لذت میبری شنیدن درد کشیدن من جذاب است. اگر اینطورست هر روز میگویم و مینویسم مثل همه این 7-8 سال مینویسم که بیشتر خوشحال باشی

/ 0 نظر / 6 بازدید