زندگی شما همینست که هست. کار خاصی برای تغییرش نمیتونین بکنین فقط ممکنه در بهترین حالت از شعور و نگرش تلطیف شده چهره های مختلف اونو ببینین

/ 0 نظر / 6 بازدید