هر چی بیشتر میگذره انگار بیشتر میفهمم چی به سرم اومده. گرچه اتفاق تازه ای نیست ولی خیلی دردناکتر از قبله. کی گفته آدمیزاد عادت میکنه؟ به نظرم هرقدر هم عادت کنی و پوستت کلفتتر شه بازم صبح تا شب و شب تا صبح هزار بار جای خالیی جلوی چشمت میاد که هیچی پُرش نمیکنه. هر لحظه منتظرشی. حرفی، صدایی، پیامی ... هر لحظه منتظری بیدار شی از یه خواب تلخ. به خودت دلگرمی میدی که تو می تونی تو میتونی ولی حقیقت اینه که دروغ میگی. به خودت به هر کسی که بخواد آرومت کنه و تو بگی من خوبم... تویه دروغگویی

/ 0 نظر / 5 بازدید