همه چیز اینقدر راحت اتفاق میافتن که شک میکنی به حقیقی بودنشان. چطور ممکنه آخه تو بتونی با من این رفتار رو بکنی؟!‌ این تویی واقعاَ؟؟؟؟ نمیتونم باور کنم

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

که در طریقت ما کافریست رنجــــــــیدن

این روزها راه میرم و راه میرم و راه میرم اینقد که اشکهام خشک شده باشه وقتی میرسم خونه. ازنگاه عابرا یا تذکر دوستام میفهمم که چقد خم شدم زیر بار غمت. فهمیدم این که میگن بی وفاییت کمرمو شکست چجوریه

/ 0 نظر / 5 بازدید