زن که باشی حق نداری حتی خسته و غمگین باشی. حق نداری اشکی و طوفانی باشی. از راننده تاکسی تا فروشنده سوپرمارکت تا شوهر و پدر و برادرت میگن هوی چیه قیافه گرفتی! انگار نونمونو میده که طلبکاره!

زن که باشی باید بری توو بیابون بمیری

/ 1 نظر / 5 بازدید