به جای مراجعه مکرر به گذشته و یادآوری رویدادهای ناگوار و رنج آور آن، بکوشید از آنها چیزی بیاموزید.

Φ  

هر رویدادی که در زندگی با آن روبه رو می شوید، پیش نیاز دست یافتن به مرحله بعدی زندگی است.

 

همه هستی در درون شماست، "وین دایر"

/ 1 نظر / 5 بازدید
شلم شوربا

آفرین به تو که میخوای اینجوری فکر کنی