شبها چندین بار از خواب میپرم دوباره مرور میکنم نکنه یادم بره تو چقدر پستی...صبح که بیدار میشم خیلی خوب یادمه که تو چقدر پستی...هر لحظه مرور میکنم که یادم نره تو چقدر پستی...مبادا که بتونم بگذرم از تو که اینهمه پستی !!!

/ 0 نظر / 6 بازدید