همه چیز خیلی ساده ست! نامرد یعنی اونی که مرد نیست. کثیف و پست و بی شرافته. اوکی؟ یعنی اونی که شایسته اعتماد نیست. تو باورش میکنی ولی اون یه دروغگوئه. همین!

شجاعت گفتنش رو نداشتی؟ خودت هم نمیدونستی نامردی؟ تو چی میدونی!؟

/ 0 نظر / 16 بازدید