همکاری داریم که مهربون و دوست داشتنیه. روز اولی که دوزاده سال پیش من وارد این مجموعه و این گروه شدم گفت عجیب شبیه خواهرزاده من هستی منهم از اون وقت دایی جون صداش میکنم.... دایی جون میگه: در سلسله مراتب خلقت این جهان، زنها دقیقا یک مرتبه پایین تر از خداوند قرار دارند. مثل وجود زلال پروردگار بخشنده و با گذشتند و خدا عشق خود را به ودیعه در دلشان گذاشته تا سرچشمه مهربانی باشند در جهان فانی ....

ادعای گذشت و مهربانی ندارم، فقط یک زنم که علیرغم مهر بینهایتی که به تو دارم و همراه با عشقی که همه ی این هشت نه سال داشتم، بدان که نمی بخشمتان. به خداوندگار رحمت و مهربانی واگذار میکنم که دلم را آرام کند به هر روش که صلاح است

/ 1 نظر / 5 بازدید
پرژین

به نظرم بهتره اول ببخشی