فکر میکنین چه حسی داره نامطلوبترین صدا و تصویر باشین واسه مطلوبترینتون؟

اگه نمی دونین باید بگم که خیلی زجرآوره تا حد مرگ آزاردهنده ست!

Φ  

و این انتظار بی ثمر همچنان ادامه دارد

/ 0 نظر / 5 بازدید