رفتن دردناکه. وقتی عزیزترنیهات تنهات می ذارن، وقتی حتی نمیخوان حالتو رو بپرسن و صدات رو بشنون وقتی رهات میکنن که به دردت خودت بمیری، میخوان دردی بهت اضافه نکنن در حالیکه این خوده درده، می فهمی که هیچی نیستی. میفهمی باید بری ....میفهمی که لیاقت نداری باید برگردی به گوشه تنهایی خودت. چیزی نگی که دردی بهش اضافه نکنی، یکجا بمونی و بگردی دنبال خطاهات و کوتاهی هات. دنبال همه نقصانهات. جبرانشون کنی که دیگه کم نذاری برای کسی ... کاش کسی کمکم میکرد :((((

/ 0 نظر / 4 بازدید