گفتن از قدیم و ندیم که برای کمک دیگران یا برای هدایاشون یا هر چی تشکر کنین... خب  بذار تشکر کنم بابت رفتار وحشیانه که در من بیدار کردی و آتش شلعه وری که توو دلم ریختی امیدوارم خودتونو نسوزونه

/ 1 نظر / 5 بازدید