یکی میگفت نوشته اند و گفته اند برای آدم پست آرامشی نیست. گفتم برای آدم پست هیچ چیز زجر آور نیست. موجود بی وجدان، بی شعور؛ نه درکی دارد نه دردی. در قبال دنیا مسئولیتی حس نمیکند که عذابی هم بکشد.

/ 3 نظر / 17 بازدید
پاییزفصل زیبا

صبورباش ای دل .... درفراق یار .... من خستگی هایم را بردیوارکاهگلی انتظارتکیه داده ام ..... روزی ریزش خواهد کرد....

علیرضا

سلام مهتاب. چطوری؟ آروم نمیشی تو؟

علیرضا

نمی دونم. کاش تو هم نمی دونستی این شب عیدی. سال نوت مبارک. میخواستم ازت قول بگیرم امسال متفاوت باشی ولی میدونم احتمالا مثل سال های قبل هنوزم تو این مورد بدقولی. سال بزت مبارک. امیدوارم گوسفندهای زندگیت کم بشن! بعععععععععععععععععععععع!