وای بر تو که بغضم رو دردم رو  اشکم رو مرگم رو ندیدی و رفتی که اشک و بغض و درد نداشته باشی؟ نه! وای بر من که باید بمونم و بمیرم از درد خودمو و درد تو

/ 0 نظر / 5 بازدید