شده‌ست حـــــــــــــالِ تو را تا غریبه می پرسد
فقط ســــکوت کنی در جواب و گریــــــــه کنی؟

و عشق چیست به جز این‌که سال‌ها هر شب
کنار بالشِ خود وقتِ خواب گریــــــــــــــــه کنی

از : سید سعید صاحب علم

/ 0 نظر / 5 بازدید