می دانی

خوب که نگاه میکنم همیشه ی این سالها خوشترین لحظه هایم با تو بوده. ژرفترین حس دلبستگی و آرام ترین لحظه های همراهی را با تو داشته ام. هیچ نبودنی آنقدر که نبودنت آشفته ام کرد ندیدم و هیچ بودنی آنقدر که بودنت عمیق و خواستنی بود تجربه نکردم. دلم می خواست می گفتم و می دانستی، دلم می خواست همیشگی ترین باشی.

می دانی

خوب که نگاه میکنم می بینم حتی سکوتم سرشار از تو بوده، تو که جاودانترینی

/ 6 نظر / 7 بازدید
اعظم

به دنبال دوست قدیمی ام هست مهتاب شاید تو باشی

رز

دووووووووووووووووووپپپپپسسسسسسسس :)

48

[لبخند][گل]