خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

 

همایون خرم جاودانه موسیقی ما نیز رخت از این جهان بربست... انوشه روان باد

/ 0 نظر / 6 بازدید