بهترین راه برای صفای ذهن نشان دادن خطاهای آن است. نهر آبی که ناپاکیهای خود را نشان می دهد به ما میفهماند که آب پاک و صاف است

"الکساندر پوپ"

/ 0 نظر / 5 بازدید