یه وقتهای دلم میخواد اینقد کوچیک بشم که تو بغل مامانم جا بگیرم وقتی سعی میکنه به هزار کلام شیرین دلداریم بده، وقتی با چشمای اشکی میخواد تسلیم بده، وقتی میگه غصه نخور انقد فکرشو نکن، فکر میکنه که میتونم فکرتو نکنم؟ تو فکر میکنی می تونم فکرتو نکنم؟ فکر میکنی هر لحظه حواسم بهت نیست؟ دل نگرانت نیستم؟ تو چطور تونستی فکر من نباشی؟ تو تونستی آفرین به اراده ت، ولی کاش اینهمه بد نمیکردی با من. کاش اقلا یه لحظه فکر میکردی تعهدی هم به من داری ... چه فایده از اینهمه کاش گفتن ...

/ 0 نظر / 5 بازدید