این روزهام همش یه رنگه. کی میگه روز و شب...؟ دوتاشم خاکستریه تو بگو چه فرقی.....؟ 

Φ  

نمی دونم ... از همه چی بدتر ندونسته شایدم نه، دونستن دردناکه و ندونستن تعلیق...

Φ 

اینقدر زمان کند میگذره انگار که معیار سنجش وقت با قبلاها فرق کرده باشه یا نفسهای من کندتر و سنگینتر شده باشه یا شاید دنیا کلا بطور محسوسی تغییر کرده باشه یا ... یا نداره حتما نیاز به کمک دارم

/ 0 نظر / 6 بازدید